Areál stálych kontrol BANKOV

Mapa pre tlač

Aby sa s orientačným behom krásnym a zdravým športom oboznámila široká verejnosť, rozhodol sa Klub OB Akademik TU Košice vybudovať v lokalite mestského lesoparku Bankov „Areál stálych kontrol“. Na mape, ktorú vidíte pred sebou, je rozmiestnených 20 kontrol. Niektoré sú umiestnené v blízkosti chodníkov, niektoré sú orientačne náročnejšie a sú od chodníkov vzdialenejšie.

Komu je tento areál určený?

Táto aktivita je vhodná pre všetky vekové kategórie, jednotlivcov alebo rodiny. Ktokoľvek sa rozhodne prejsť, prípadne prebehnúť v lesoparku na Bankove a chce pritom vyskúšať aj bystrosť svojej hlavy, môže tak urobiť pri hľadaní kontrol s mapou. Vyskúšajte si aj Vy svoje schopnosti, vychutnajte si orientáciu v krásnom a zdravom prostredí a zažite novú skúsenosť!

Ako sa vyznám v mape?

Mapa pre OB je vytvorená podľa špeciálneho kľúča, viď Vysvetlivky značiek.
Dôležité je vedieť, že:
• biela farba znázorňuje čistý, riedky les, v ktorom je možné bežať takmer tak rýchlo, ako po lesnom chodníku
• zelená farba znázorňuje hustý les, porast (čím tmavšia, tým je porast ťažšie priechodný)
• žltá farba znázorňuje plochy bez stromov (lúky, polia, rúbaniská)
• hnedá farba slúži na vykresľovanie terénu pomocou vrstevníc a terénnych nerovností podľa špeciálnych značiek
• modrá farba znázorňuje vodstvo (potoky, pramene, bažiny, jazerá)
• čierna farba slúži na zakresľovanie umelých objektov (cesty, chodníky, budovy, ploty, kamene...)

Mierka mapy

Vyjadruje sa pomerom napr. 1:10 000. Pri takejto mierke 1 mm na mape je 10 m v teréne.

Čo okrem mapy potrebujem?

Vhodným doplnkom pre orientáciu v teréne je buzola. Slúži na zorientovanie mapy na sever. Buzolu si môžete zapožičať na zálohu 10.- EUR v Bistre Bankov alebo v Hoteli Bankov, prípadne si priniesť vlastnú. Pri návšteve blízkych a jednoduchých kontrol buzola nie je nevyhnutná.

Ako si vytvoriť trať?

Každý si svoju trať zvolí individuálne, na rozdiel od pretekov nie je predpísané pevné poradie kontrol. Je na zvážení každého koľko a ktoré kontroly si na svojej prechádzke vyberie. Na mape je miesto štartu označené trojuholníkom (teraz je to miesto, kde sa práve nachádzate), miesto kontroly krúžkom, vedľa ktorého je uvedený kód kontroly.

Ako si zorientujem mapu?

Zorientovanie mapy znamená jej natočenie tak, aby sever vyznačený na mape smeroval tam, kam ukazuje strelka buzoly, t.j. na sever. Na mape sú modrými čiarami znázornené severníky prebiehajúce severo-južným smerom. Sever na mape je vždy na hornom okraji, t.j. ak máte mapu pred sebou, všetky texty môžete normálne čítať.
Mapu je možné zorientovať aj bez použitia buzoly. Natočíte si ju tak, aby objekty v teréne súhlasili voči Vašej polohe.

Ako si vyberiem cestu na kontrolu?

Ak máte zorientovanú mapu, môžete sa vždy rozhodnúť pre Vašu cestu ku kontrole. Pri niektorých kontrolách je vhodné postupovať po chodníku alebo inej výraznej línii, napr. okraji lúky, pri niektorých kontrolách je vhodná kombinácia postupu po chodníku s priamym postupom terénom. Na upresnenie miesta, kde sa nachádza kontrola, slúži popis umiestnenia kontroly. Popis je vytlačený na mape vedľa príslušného kódu kontroly.

Ako spoznám, že som pri správnej kontrole?

V teréne je miesto kontroly označené pomocou dreveného kola s oranžovo bielym štvorčekom s kódom (viď obrázok). Ak ste na správnom mieste, kód vedľa krúžku na mape sa zhoduje s kódom na kole.

Prajeme Vám pekný pobyt v prírodnom prostredí!

V prípade, že sa Vám táto aktivita zapáčila a chcete sa orientačnému behu venovať častejšie, môžete nás kontaktovať na adrese akademik.ob@tuke.sk. Rovnako privítame, ak svoje pocity, skúsenosti alebo zážitky napíšete do nášho odkazovača, možno budú inšpirovať aj iných.