O klube

Stanovy klubu

Informácia o spracúvaní osobných údajov


Vedenie klubu:
Predseda: Jozef Pollák
Výbor: Elena Belicová, Jana Macinská, Judita Sádecká, Viktória Roháčová, Lukáš Simočko
Revízna komisia: Boris Ďurčo, Ján Kuchta, Vladimír Tysz
Kontakt: Klub OB ATU Košice, Watsonova 4/A, 040 01 Košice
 email: akademik.ob@tuke.sk
 tel.: +421 915872938
Dotácie:
Činnosť mládeže bola podporená Mestom Košice, Použitie dotácie 2023
Podujatie bolo podporené Mestom Košice, Použitie dotácie 2023
Použitie dotácie FMŠ mesto Košice 2020
Použitie dotácie FŠA mesto Košice 2020
Použitie dotácie FMŠ mesto Košice 2019
Použitie dotácie FŠA mesto Košice 2019

Zápisnice:
Výročná členská schôdza 19.2.2024
Výročná členská schôdza 27.2.2023
Výročná členská schôdza 30.3.2022
Výročná volebná členská schôdza 20.9.2021
Výročná členská schôdza 18.2.2020
Výročná členská schôdza 26.2.2019
Volebná členská schôdza 7.4.2018

Dokumenty na stiahnutie:
DOHODA o použití vozidla WMOC
DOHODA o použití vozidla KOB (VZOR)
Vyúčtovanie cestovného formulár