Mapový tréning Nižný Klátov
6.6.2023, Nižný Klátov, Veselá záhrada

Prihlásení:

TKE6451 T2   8003077 Mušinská Eva        nič 
TKE6202 T2   416501 Tysz Vladimír        nič 
TKE6301 t2   8003076 Ďurčo Boris        nič 
TKE6302 T2   8003073 Papuga František      nič 
TKE4301 t3   2051301 Roháč Igor         nič 
TKE0003 a    8017134 Simočko Lukáš       nič 
TKE5302 b    8003072 Simočko Michal       nič 
TKE9605 T1   2051350 Ugray Dávid         nič 
TKE6206 T2   8019950 Janšo Karol         nič 
TKE7951 T2   2051379 Marko Valéria        nič 
TKE0901 T3   8019948 Marko Michal         nič 
TKE1251 T4   2051312 Marko Sofia         nič 
TKE0903 M14   2032147 Steiner Miroslav       nič 
TKE0451 W20   8019946 Sekaninová Sofia      nič 
TKE7752 W45   2051444 Steinerová Lucia      nič