Wawel cup
11.7.2024, Wysowa-Zdrój

Prihlásení:

TKE7201 M50   8012080 Velgos Martin        nič 
TKE5602 M65   8017123 Žilinčík Slavko      nič prihlásiť len na E1 a E2
TKE6801 M55   8019941 Kurák Milan         nič 
TKE7151 W50   8003075 Kuráková Valéria     nič 
TKE0253 W21E  8631587 Ivanková Sandra       telocvičňa 
TKE7351 W50   2051368 Velgosová Oksana      nič 
TKE0451 W20   8019946 Sekaninová Sofia      telocvičňa