Mapový tréning, Izra
29.6.2024, Izra

Prihlásení:

TKE5951 3km   416586 Athanazová Helena      nič 
TKE6251     2051445 Belicová Elena       nič ak by sa našla dvojička (s autom) na roznos, môžem aj ja
TKE6451 T1   8003077 Mušinská Eva        nič 
TKE6253 T1   8015308 Sádecká Judita       nič 
TKE6552 T2   8003079 Papugová Elena       nič Prideme neskôr 
TKE6302 T1   8003073 Papuga František      nič