27.03.2022
Súťažný poriadok oblastného rebríčka 2022

     Komisia oblastného rebríčka vydala Súťažný poriadok pre OR 2022 Sutazny_poriadok_OR_Vychod_2022.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)