04.04.2022
Správa o činnosti klubu 2021, správa RK

     Spojený dokument prezentácie činnosti klubu 2021 a správu revíznej komisie nájdete tu Sprava_cinnost_2021_revizna_komisia.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)