26.05.2022
Pokyny víkendových oblastných rebríčkov

     Pokyny jednotlivých kôl sú samostatne v tomto dokumente Pokyny_6_7_kolo_OR.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)