27.05.2022
OR 2022, priebežne po 5 kolách

     Priebežné poradie oblastného rebríčka po 5 kolách OR2022_Vychod_priebezne.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)