09.12.2022
Vianočný kapor, aktualizácia rozpisu 2

     Rozpis VK (čas štartu) bol aktualizovaný Vianocny_kapor_2022_Rozpis_aktualiz_2.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)