29.03.2021
Pohybom si ma nájdi

     1.apríla rozbiehame zábavno-propagačnú aktivitu pre širokú verejnosť "Pohybom si ma nájdi" Pohybom si ma najdi_plagatik_pokyny.pdf
      Aktivita je zameraná na vytiahnutie detí, mládeže, dospelých, ale aj celých rodín zo sveta počítačov, mobilov a TV, kde v dnešnej dobe takmer všetci uviazli a sú zvyčajne bez fyzického pohybu, na čerstvý vzduch. Zábavnou formou je aktivita zároveň zameraná na propagáciu pohybu v neznámom teréne s prvkami orientácie.
      Akcia bola v jeseni odskúšaná v SNV, kde sa stretla s veľkým úspechom. Ak sa stretne s podobnou odozvou aj u nás, bude aplikovaná celoslovensky.
      V menu na našej stránke v novovytvorenej položke "Pohybom si ma nájdi" je v závere textu samostatne uložený plagátik a pokyny k akcii. Čoskoro pribudnú ešte mapy prvých dvoch lokalít.
      Na propagáciu čoskoro pribudne v najbližších hodinách aj samostatná stránka na fcb.
      Šírte, zdieľajte, nech sa o akcii dozvie čo najviac ľudí. Rovnako dôležité je, aby boli všetky aktivity vykonávané v rámci platných Covid nariadení a opatrení.

    

Pollák Jozef (TKE6001)