09.01.2023
Zloženie CTM 2023

     Na základe výsledkov v roku 2022, bolo mládežníckou komisiou SZOŠ schválené nasledovné zloženie CTM pre rok 2023 CTM_KE_zlozenie_2023.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)