07.02.2023
2 percentá dane za 2022

     Aj v tomto roku máte príležitosť rozhodnúť o darovaní 2% (v prípade dobrovoľníckej činnosti môžete darovať 3%) z Vašich daní za rok 2022 v prospech neziskovej organizácie.
      Ďakujeme všetkým, ktorí takto podporili činnosť nášho klubu v minulom roku! Aj tentokrát sa uchádzame o Vašu priazeň a ochotu (a taktiež priazeň a ochotu Vašich známych) podporiť našu činnosť 2(3)percentami za rok 2022. Aktualizované formuláre s dátami klubu nájdete tu 2_perc_2022.pdf
      Kvôli overeniu podania na DÚ je potrebné doručenie kópie „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane“ Klubu OB ATU. Ďakujeme vopred za Vašu podporu!

    

Pollák Jozef (TKE6001)