27.02.2023
Správa o činnosti klubu 2022, správa RK

     V pondelok sa konala výročná členská schôdza klubu za rok 2022. Správu o činnosti spolu so správou revíznej komisie nájdeš v spoločnom dokumente Sprava_o_cinnosti_Sprava_RK_2022.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)