06.03.2023
Kritériá pre rozdelenie do výkonnostných skupín pre 2024

     Klubový výbor na poslednom zasadnutí schválil kritériá pre rozdelenie pretekárov klubu do výkonnostných skupín na rok 2024 Kriteria_vykonnostne_skupiny_2024.pdf Kritériá sú stanovené rovnako niekoľko posledných rokov.

    

Pollák Jozef (TKE6001)