05.04.2021
Jarný kros pod hradom, info, trať

     Tak ako minulý rok, tak aj v tomto roku sa Jarný kros pod hradom uskutoční v špecifickom režime. Pomocou Strava aplikácie si ho môžete zabehnúť individuálne v termíne 6.-14.4.2021. Prioritne poslúži členom klubu ako krosový test, môžu sa ho však zúčastniť aj iní záujemcovia. Potrebné info s traťou (oproti pôvodne zverejnenej trati došlo k drobnej úprave trate) nájdete tu Jarny_kros_2021_info_trat_1.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)