06.04.2021
Tréning Ťahanovce, mapové intervaly

     Intervalový tréning v Ťahanovciach (priparvil Martin R) si môžete stiahnuť tu Intervalovy_trening_Tahanovce.pdf
      Postavenie kontrol v teréne už v utorok nie je kvôli počasiu isté. Kontroly (červeno-biele fáborky) budú s určitosťou na mieste od stredy. Odkaz o ich postavení nájdete v odkazovači okolo 14:00-15:00 v utorok.
      Cieľom tréningu je odbehnúť časti trate (t1,t2 alebot3), t.j. štart-xtá kontrola úseku, v rýchlejšom tempe. Presun medzi xtou(poslednou) kontrolou úseku a nasledujúcim štartom absolvujete chôdzou.
      Trať t4 je len jeden úsek.
      Trať t1 má povinný 1.úsek t1,2-1. Tento úsek je na voľnom výbere pre t2, príp. aj t3. Mapu tohoto úseku naviac si môžete vytlačiť na druhú stranu listu.

    

Pollák Jozef (TKE6001)