07.04.2021
Tréning Ťahanovce, mapové intervaly. aktualizácia

     Pre neaktuálnosť mapy bola na intervalovom tréningu zmenená trať t4 Intervalovy_trening_Tahanovce_akzualiz.pdf Taktiež namiesto červeno-bielych sú na kontrolách červené fáborky. Na bielom podklade sú lepšie viditeľné.

    

Pollák Jozef (TKE6001)