31.01.2024
Zloženie CTM a plán činnosti 2024

     Zloženie centra talentovanej mládeže na rok 2024 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi menej početné, dúfajme však, že kvalitou obsadenia silné CTM_KE_plancinnosti_2024.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)