02.04.2024
Súťažný poriadok OR 2024

     Pravidlá pre oblastný rebríček 2024 nájdete tu OR_2024_sutazny_poriadok.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)