02.04.2024
3.,4. kolo OR propozície

     3. a 4.okolo oblastného rebríčka sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. Počas jedného dňa si pretekári prídu na chuť. V pláne je dvoje šprintových pretekov. Propozície OR_3_4kolo_propozicie.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)