30.04.2021
Pohybom si ma nájdi, nové lokality

     Na máj sme v aktivite Pohybom si ma nájdi vybrali Hradovú a Kuzmányho sídlisko Mapy_Hradova_Kuzmanyho.pdf Posuňte informácie a aj mapy známym, kamarátov, súrodencom,...

    

Pollák Jozef (TKE6001)