31.05.2021
Pohybom si ma nájdi, júnové lokality

     Pre júnové obdobie sme pripravili v akcii Pohybom si ma nájdi lokality Furčiansky lesopark a Ťahanovské sídlisko s časťou lúky Sahara Pohybom_si_ma_najdi_jun_mapy.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)