02.02.2021
2 percentá dane za rok 2020

     Prichádza obdobie daňových podaní a to je príležitosť pre Vás a Vašich známych rozhodnúť o darovaní 2% (v prípade dobrovoľníckej činnosti môžete darovať 3%) z Vašich daní za rok 2020 v prospech neziskovej organizácie.Ďakujeme všetkým, ktorí takto podporili činnosť nášho klubu v minulom roku!Aj tentokrát sa uchádzame o Vašu priazeň a ochotu (a taktiež priazeň a ochotu Vašich známych) podporiť našu činnosť 2(3)percentami za rok 2020.Formulár s dátami klubu Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_2020.pdf IČO prijímateľa musí byť vpísané od konca riadku, v opačnom prípade DÚ nemusí zaslať darovanú čiastku.Kvôli overeniu podania na DÚ je potrebné doručenie kópie „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane“ Klubu OB ATU.Ďakujeme vopred za Vašu podporu!

    

Pollák Jozef (TKE6001)