09.06.2021
Jarné testy na dráhe

     Pri jarných testoch na dráhe boli dosiahnuté nasledovné časy Testy_draha_0906_2021.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)