29.07.2021
Rozdelenie organizátorov, plán organizačného zabezpeč. Karst

     Rozdelenie na jednotlivé posty a harmonogram organizačného zabezpečenia Karstu 2021 nájdete tu Rozdelenie_organizatori_harmonogram_organizacia1.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)