22.09.2021
Najúspešnejší pretekári klubu 2020

     Na výročnej členskej schôdzi v pondelok boli vyhlásení aj najúspešnejší pretekári klubu za rok 2020 Najuspesnejsi_pretekari_KOBATU_2020.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)