22.09.2021
Správa o činnosti 2020, hlavné úlohy 2021, správa RK 2020

     Správu o činnosti klubu v roku 2020, hlavné úlohy pre 2021 ako aj správu revíznej komisie nájdete v nasledujúcom dokumente Sprava_o_cinnosti2020_hlavneulohy2021_sprava_RK.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)