23.12.2021
Krásne, pohodové Vianoce

     Všetkým krásne, pohodobé Vianoce a úspešný nový rok Vianocny_pozdrav_2021.jpg

    

Pollák Jozef (TKE6001)