18.01.2022
Kritériá pre zaradenie do výkonnostných skupín 2023

     Na poslednom rokovaní klubového výboru tento schválil kritériá zaradenia do výkonnostných skupín pre rok 2023 Kriteria_vykonnostne_skupiny_2023.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)