16.02.2022
2 percentá dane za rok 2021

     Aj v tomto roku máte príležitosť rozhodnúť o darovaní 2% (v prípade dobrovoľníckej činnosti môžete darovať 3%) z Vašich daní za rok 2021 v prospech neziskovej organizácie.
      Ďakujeme všetkým, ktorí takto podporili činnosť nášho klubu v minulom roku! Aj tentokrát sa uchádzame o Vašu priazeň a ochotu (a taktiež priazeň a ochotu Vašich známych) podporiť našu činnosť 2(3)percentami za rok 2021. Aktualizovaný formulár s dátami klubu (použite tento, nie starý) 2perc_2021_potvrdenie_vyhlasenie.pdf
      Kvôli overeniu podania na DÚ je potrebné doručenie kópie „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane“ Klubu OB ATU. Ďakujeme vopred za Vašu podporu!
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)