13.03.2022
Meraný tréning, Herľany

     Výsledky meraného tréningu v Herľanoch, ktorý sa bežal počas klubového sústredenia Merany_trening_Herlany.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)