08.03.2021
Jarné mapové tréningy, aktualizácia

     Podarilo sa obsadiť roznos všetkých mapových tréningov, aktualizovaný plán je tu Mapove_treningy_jar_2021_aktual.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)